De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudine Rogiers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Claudine Rogiers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claudine Rogiers

Cumuleo