De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Myriam Rolin

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Myriam Rolin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Myriam Rolin

Cumuleo