De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Rom

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Rom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Rom

Cumuleo