De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Romain

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Olivier Romain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Olivier Romain

Cumuleo