De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Roman

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Roman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Roman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Roman

Cumuleo