De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Ruth

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Ruth
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Ruth

Cumuleo