De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leopold Rutten

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Leopold Rutten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Leopold Rutten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Leopold Rutten

Cumuleo