De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Saeytijdt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Saeytijdt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Saeytijdt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Saeytijdt

Cumuleo