De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Achile Sakas

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Achile Sakas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Achile Sakas
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Achile Sakas

Cumuleo