De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Wart

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Emmanuel Wart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Emmanuel Wart

Cumuleo