De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Scheir

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Scheir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Scheir
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Scheir

Cumuleo