De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Schelfhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Schelfhout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Schelfhout

Cumuleo