De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Davy Schops

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Davy Schops
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Davy Schops

Cumuleo