De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Imelda Schrauwen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Imelda Schrauwen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Imelda Schrauwen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Imelda Schrauwen

Cumuleo