De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Watteeuw

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Watteeuw
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Watteeuw
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Watteeuw

Cumuleo