De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christianne Schreyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Christianne Schreyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christianne Schreyen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christianne Schreyen

Cumuleo