De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gert Schrooten

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Schrooten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Schrooten

Cumuleo