De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Seghers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Seghers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marcel Seghers

Cumuleo