De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Remi Serranne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Remi Serranne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Remi Serranne

Cumuleo