De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gert Severens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Severens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Severens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gert Severens

Cumuleo