De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Seynaeve

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Seynaeve
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Seynaeve

Cumuleo