De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dany Wauters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dany Wauters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dany Wauters

Cumuleo