De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Simons

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Simons
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Simons

Cumuleo