De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Simons

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Simons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Peter Simons

Cumuleo