De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Wauters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Wauters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Wauters

Cumuleo