De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lucien Wauters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Lucien Wauters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Lucien Wauters

Cumuleo