De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vera Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Vera Smets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Vera Smets

Cumuleo