De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Sobrie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne Sobrie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne Sobrie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne Sobrie

Cumuleo