De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Abde Ali Yousfi

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Abde Ali Yousfi
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Abde Ali Yousfi
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Abde Ali Yousfi

Cumuleo