De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Spinette

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Spinette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Spinette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Spinette

Cumuleo