De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymonde Spiritus

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Raymonde Spiritus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Raymonde Spiritus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Raymonde Spiritus

Cumuleo