De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Spitaels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Martine Spitaels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Martine Spitaels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Martine Spitaels

Cumuleo