De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daničle Staquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Daničle Staquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Daničle Staquet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Daničle Staquet

Cumuleo