De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Stassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Stassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Stassen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joseph Stassen

Cumuleo