De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léon Stassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Léon Stassen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Léon Stassen

Cumuleo