De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Stiers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door André Stiers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André Stiers

Cumuleo