De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Stippelmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hubert Stippelmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hubert Stippelmans

Cumuleo