De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Stoffels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Daniel Stoffels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Daniel Stoffels

Cumuleo