De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Heribert Stoffels

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Heribert Stoffels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Heribert Stoffels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Heribert Stoffels

Cumuleo