De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annelies Storms

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annelies Storms
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annelies Storms
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annelies Storms

Cumuleo