De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Cyriel Swevers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Cyriel Swevers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Cyriel Swevers

Cumuleo