De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Szafran

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door David Szafran
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door David Szafran
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door David Szafran

Cumuleo