De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Kathérine Talloen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Kathérine Talloen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marie-Kathérine Talloen

Cumuleo