De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Taulet

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annie Taulet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annie Taulet

Cumuleo