De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Yzermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Yzermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Yzermans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Alain Yzermans

Cumuleo