De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Tobback

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Tobback
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Tobback

Cumuleo