De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan-Arthur Wicheler

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan-Arthur Wicheler
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan-Arthur Wicheler

Cumuleo