De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herlinde Trenson

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Herlinde Trenson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Herlinde Trenson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Herlinde Trenson

Cumuleo