De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Wierinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Godelieve Wierinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Godelieve Wierinck

Cumuleo