De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Triest

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Triest
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Triest
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Triest

Cumuleo